Kategorier
Kök

Fettavskiljare – högre krav idag

Har du planer på att starta ett café, en restaurang eller exempelvis ett gatukök? I så fall kommer krav att ställas på dig gällande en fettavskiljare. Hur dessa krav ser ut beror på i vilken kommun du bor, men generellt sätt så kan vi säga att de är ganska höga. Sverige som land ställer krav på fettavskiljare för alla verksamheter där större mängder av fett hanteras på daglig basis. Vilket innebär att exempelvis även storkök, förskolor, skolor och äldreboenden omfattas av reglerna.

Först och främst den givna frågan: varför en fettavskiljare och vadan dessa krav på att exempelvis en restaurang måste installera en sådan? Det handlar om att fett har en lägre densitet än vatten. Förenklat kan man säga att exempelvis en restaurang steker mat och använder sig av olja för detta. Då maten är färdig så ska stekpannan diskas och detta kan då innebära att fett och vatten åker ned i avloppet. Vattnet å sin sida åker vidare, men fettet lägger sig på botten av rör och ledningar. På sikt så kan detta förorsaka stopp och leda till att exempelvis ett rör springer läck – vilket kommer att bära höga kostnader att reparera.

En fettavskiljare ger trygghet och sparar pengar

Detta kan drabba såväl den enskilda fastighetsägaren som kommunens egna avlopps- och vattensystem. Genom att införa krav på att en restaurang – eller övrigt nämnda verksamheter – ska installera fettavskiljare så minimeras riskerna för att dylika olyckor ska ske. Fettavskiljaren gör att fettet stannar och att endast vattnet fortsätter genom avloppssystemet. Och, med på köpet ska naturligtvis även fettavskiljaren i fråga tömmas med regelbundna intervaller – hur ofta beror helt på verksamhetens storlek samt på vilken fettavskiljare man har.

Idag använder vi mer fett i samband med matlagning och då detta kombineras med större slarv vid hanteringen av detta så ökar också kraven på fettavskiljare. En sådan fyller redan nu en viktig funktion i vårt samhälle och i framtiden så kommer förmodligen kraven att vara ännu lite hårdare. Vilket är bra, en fettavskiljare är en låg kostnad jämfört med hur kostnaderna för reparation av eventuella skador kan se ut.